Sla inhoud over

Geen geweld op ons veld!

Het is aan de orde van de dag en iedereen heeft er wel eens mee te maken: met pesten en geweld! Ook als het om voetbal gaat. Denk maar eens aan vernielingen in de kleedkamer, schelden langs de lijn, agressie en geweld, geen respect voor ouders, begeleiders, trainers en scheidsrechter en verlies van normbesef. Laat zien dat verbaal en fysiek geweld op en rondom het voetbalveld onacceptabel is. Wij willen hier met uw ondersteuning iets aan doen. De voetbalsport verdient het! Hoe?

Met uw ondersteuning van adverteren in de uitgave van de folder: Stop geweld op & rond het voetbalveld levert u mede een bijdrage aan het realiseren van activiteiten die wij als stichting initiëren op en rond de sportvelden. Het uitbrengen van de folder Stop geweld op & rond het voetbalveld is een samenwerking met uitgeverij Mediacommunicatie en Adviezen. 

Help de stichting en investeer mee in de visie MOED en draag mede bij aan initiatieven die niet direct meetbaar zijn en te vertalen zijn naar een winst en verlies rekening. Om agressie en geweld in de sport tegen te gaan is het blijven investeren en het geven van voorlichting richting sportverenigingen onontbeerlijk.  

Mogen wij op uw steun rekenen? Met uw sponsorbedrag [d.m.v. het plaatsen van uw advertentie] ontvangt de Landelijke StichtingTegen ZinloosGeweld hiervan 10% van Mediacommunicatie Adviezen. Deze inkomsten voor de stichting komen rechtstreeks ten goede aan onze lopende activiteiten en projecten.  

Voor meer aanvullende  informatie over Stop geweld op & rond het voetbalveld, zie: http://www.moed.nl/vrije_tijd/  

Gegevens: Mediacommunicatie Adviezen 

Website: http://www.mecoad.nl/ 

E-mail: info@mecoad.nl